Uitslag RABO actie 2017: 825,23

De uitslag is bekend! Er zijn 99 (van de 17.995) stemmen uitgebracht op onze vereniging; elke stem was ca 8,33 waard en zo krijgen we 823,23 van de RABO Rijn en Heuvelrug om te besteden aan onze jeugd!
Hoewel er dit jaar 150.000 euro ter beschikking was gesteld (1,5 maal het bedrag van vorig jaar) waren er ook veel meer deelnemende verenigingen (206)! Jammer genoeg hebben we een iets lager bedrag bij elkaar gestemd dan vorig jaar, ondanks ongeveer evenveel stemmen; maar door het veel grotere aantal deelnemers en daardoor meer stemmende leden was een stem dit jaar minder waard.
De complete uitslag is te lezen op de site van de bank.

Stemmen kan t/m woensdag 8 november!

De stemcodes zijn verstuurd door de RABO-bank. Indien niet ontvangen en wèl lid kan hij aangevraagd worden bij de Rabobank. Vergeet niet je stem uit te brengen! Onze vereniging, SV Irene, is het makkelijkste te vinden door te selecteren op “Bilthoven” en “Sport en recreatie”!

Stemcodes komen 25 oktober!

Op of vlak na woensdag 25 okt 2017 worden de stemcodes verstuurd door RABO-bank Rijn en heuvelrug aan leden van deze RABO-bank. Stemmen kan tot/met woensdag 8 november. Vergeet niet uw stemmen te verdelen onder de deelnemers, waarbij het natuurlijk lekker aantelt als u 2 stemmen aan SV Irene geeft! De overige 3 moet u verdelen onder de overige deelnemers aan de Clubkas Campagne. Vorig jaar was elke stem ruim 11 euro waard en hebben we ruim 1000 euro van de RABO-bank mogen ontvangen!
Met dit geld gaan we diverse zaken voor onze huidige jeugdleden faciliteren en actie voeren om nieuwe jeugdleden aan te trekken!

Lid worden noodzakelijk!

Op 12 september is bekend gemaakt dat we dit jaar weer meedoen met de RABO Clubkas Campagne!
Maar belangrijk om te weten is het volgende: als KLANT van de RABO bank Rijn en Heuvelrug ben je nog niet automatisch LID! En LID zijn is noodzakelijk om een persoonlijke stemcode te ontvangen!
En zo de club te kunnen ondersteunen.
Meer info over het lidmaatschap leest u op de site van de bank: www.rabobank.nl/rh
Bij twijfel of je lid bent kan via internetbankieren onder “mijn gegevens” dit nagegaan worden.
Zo nee: wordt lid! Dat kan tot en met donderdag 20 oktober 2017, om dit jaar mee te kunnen stemmen!

RABO actie 2017: We doen weer mee!

Nadat we vorig jaar bij deze actie, de RABO Clubkas Campagne, ruim 1000 euro hebben mogen ontvangen door alle op SV Irene gestemd hebbende leden van der RABO bank Rijn en Heuvelrug, hopen we dit jaar op een nog beter resultaat! Enerzijds om dat de bank meer geld ter beschikking heeft gesteld (150.000 euro, waar het in 2016 100.000 euro was) maar ook omdat het ons als afdelingen gaat lukken om meer leden, ook buiten de vereniging, op ons te laten stemmen!

Belangrijk: als je een “product” bij de RABO bank hebt (bijvoorbeeld een rekening of een hypotheek) ben je nog niet automatisch “lid” van deze bank; wat nodig is om te kunnen stemmen.
Op de site van de RABO Rijn en Heuvelrug is te lezen (onder Actueel: “Steun jouw club! Doe mee aan de Rabo Clubkas Campagne”) en staan er links hoe je kan nagaan òf jij (of je ouders natuurlijk) al lid zijn of lid kunnen worden, dat is gratis. Dat moet dan wel vòòr half oktober, want alleen leden mogen stemmen! Vorig jaar was elke stem ca 13 euro waard!
De stem periode start vlak daarna. Verder info over de actie komt ook later deze maand in dit bericht en wordt via clubhuis en afdelingen verspreid!

Reacties zijn gesloten.