Vergaderdata

Planning vergaderingen bestuur OMNI.
DB = Dagelijks bestuur
HB = Hoofdbestuur
Deze vergaderingen vinden meestal in het clubhuis plaats, starttijd 20 uur.
Met name de DB vergaderingen kunnen onderhevig zijn aan verandering in datum, locatie en begintijd.
Mocht er de wens zijn een vergadering bij te wonen wordt verzocht te voren contact op te nemen met de secretaris (Ineke Stienstra) van de OMNI.

2017

ma 18/9 HB, voorbereiding ALV
ma 2/10 DB, voorbereiding ALV
wo 25/10 Algemene Leden Vergadering