Vergaderdata

Planning vergaderingen bestuur OMNI.
DB = Dagelijks bestuur
HB = Hoofdbestuur

Deze vergaderingen vinden meestal in het clubhuis plaats, starttijd 20 uur.
Met name de DB vergaderingen kunnen onderhevig zijn aan verandering in datum, locatie en begintijd.
Mocht er de wens zijn een vergadering bij te wonen wordt verzocht tevoren contact op te nemen met de secretaris (Ineke Stienstra) van de OMNI.

2017
2017
ma 11/12 ALV, aansluitend HB: afgelast wegens weersomstandigheden
ma 18/12 ALV, aansluitend HB (vergaderingen waren eerder gepland op 11 dec)

2018
di 16/1 DB
di 13/2 DB
di 13/3 HB
di 10/4 DB
wo 16/5 DB
wo 13/6 HB
wo 11/7 DB
ma 3/9 DB
wo 19/9 HB, voorbereiding ALV
ma 8/10 DB, voorbereiding Alv
wo 31/10 Algemene Leden Vergadering