Uitslag RABO actie 2017: 825,23

Uitgelicht

De uitslag is bekend! Er zijn 99 (van de 17.995) stemmen uitgebracht op onze vereniging; elke stem was ca 8,33 waard en zo krijgen we 823,23 van de RABO Rijn en Heuvelrug om te besteden aan onze jeugd!
Hoewel er dit jaar 150.000 euro ter beschikking was gesteld (1,5 maal het bedrag van vorig jaar) waren er ook veel meer deelnemende verenigingen (206)! Jammer genoeg hebben we een iets lager bedrag bij elkaar gestemd dan vorig jaar, ondanks ongeveer evenveel stemmen; maar door het veel grotere aantal deelnemers en daardoor meer stemmende leden was een stem dit jaar minder waard.
De complete uitslag is te lezen op de site van de bank.

Stemmen kan t/m woensdag 8 november!

De stemcodes zijn verstuurd door de RABO-bank. Indien niet ontvangen en wèl lid kan hij aangevraagd worden bij de Rabobank. Vergeet niet je stem uit te brengen! Onze vereniging, SV Irene, is het makkelijkste te vinden door te selecteren op “Bilthoven” en “Sport en recreatie”!

Stemcodes komen 25 oktober!

Op of vlak na woensdag 25 okt 2017 worden de stemcodes verstuurd door RABO-bank Rijn en heuvelrug aan leden van deze RABO-bank. Stemmen kan tot/met woensdag 8 november. Vergeet niet uw stemmen te verdelen onder de deelnemers, waarbij het natuurlijk lekker aantelt als u 2 stemmen aan SV Irene geeft! De overige 3 moet u verdelen onder de overige deelnemers aan de Clubkas Campagne. Vorig jaar was elke stem ruim 11 euro waard en hebben we ruim 1000 euro van de RABO-bank mogen ontvangen!
Met dit geld gaan we diverse zaken voor onze huidige jeugdleden faciliteren en actie voeren om nieuwe jeugdleden aan te trekken!

Lid worden noodzakelijk!

Op 12 september is bekend gemaakt dat we dit jaar weer meedoen met de RABO Clubkas Campagne!
Maar belangrijk om te weten is het volgende: als KLANT van de RABO bank Rijn en Heuvelrug ben je nog niet automatisch LID! En LID zijn is noodzakelijk om een persoonlijke stemcode te ontvangen!
En zo de club te kunnen ondersteunen.
Meer info over het lidmaatschap leest u op de site van de bank: www.rabobank.nl/rh
Bij twijfel of je lid bent kan via internetbankieren onder “mijn gegevens” dit nagegaan worden.
Zo nee: wordt lid! Dat kan tot en met donderdag 20 oktober 2017, om dit jaar mee te kunnen stemmen!

RABO actie 2017: We doen weer mee!

Nadat we vorig jaar bij deze actie, de RABO Clubkas Campagne, ruim 1000 euro hebben mogen ontvangen door alle op SV Irene gestemd hebbende leden van der RABO bank Rijn en Heuvelrug, hopen we dit jaar op een nog beter resultaat! Enerzijds om dat de bank meer geld ter beschikking heeft gesteld (150.000 euro, waar het in 2016 100.000 euro was) maar ook omdat het ons als afdelingen gaat lukken om meer leden, ook buiten de vereniging, op ons te laten stemmen!

Belangrijk: als je een “product” bij de RABO bank hebt (bijvoorbeeld een rekening of een hypotheek) ben je nog niet automatisch “lid” van deze bank; wat nodig is om te kunnen stemmen.
Op de site van de RABO Rijn en Heuvelrug is te lezen (onder Actueel: “Steun jouw club! Doe mee aan de Rabo Clubkas Campagne”) en staan er links hoe je kan nagaan òf jij (of je ouders natuurlijk) al lid zijn of lid kunnen worden, dat is gratis. Dat moet dan wel vòòr half oktober, want alleen leden mogen stemmen! Vorig jaar was elke stem ca 13 euro waard!
De stem periode start vlak daarna. Verder info over de actie komt ook later deze maand in dit bericht en wordt via clubhuis en afdelingen verspreid!

ALV: nu op 18 december 2017

De afgelaste Algemene ledenvergadering wordt nu gehouden op maandag 18 december 2017. Tijd en locatie als in de uitnodiging voor de vergadering van 11 december. Deze uitnodiging en de stukken daarvoor zijn u eerder door uw afdeling toegezonden.
Zoals eerder gemeld: op deze vergadering wordt geen discussie meer gevoerd (deze heeft plaatsgevonden in de vergadering van 25 oktober j.l., maar waar onvoldoende quorum aanwezig was om besluiten te kunnen nemen).
Zoals ook gepland op 11 december zal aansluitend de de eveneens afgelaste Hoofdbestuursvergadering plaatsvinden.

ALV vanavond 11 dec. gaat NIET door!

Gezien de weersomstandigheden van vandaag, 11 december 2017, wordt deze ALV verplaatst naar een andere datum.
Hierover wordt zo spoedig mogelijk op deze site bericht.
Ook de aansluitend geplande HB vergadering wordt verschoven!

ALV 2017: maandag 11 december 2017

Aangezien op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober j.l. onvoldoende leden aanwezig waren om het quorum voor geldigheid van beslissingen te behalen is een de daardoor benodigde nieuwe ALV vastgesteld op maandag 11 december 2017, 20 uur, in het clubhuis. De ter zake doende stukken zullen binnenkort worden verstuurd.
Met de aanwezige leden op de ALV van 25 oktober j.l. is over de diverse agendapunten wel discussie gevoerd; hieruit zijn in grote lijnen geen punten naar voren gekomen welke mogelijk een andere aanpak vereisen en reden geven de voorstellen van het bestuur aan te passen.
In de vergadering van 11 december zullen in principe alleen die onderdelen op de agenda staan waarover gestemd moet worden. Hiervoor is geen quorum vereist.

ALV 2017 woensdag 25 oktober 2017

Op woensdag 25 oktober 2017 zal weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering worden gehouden.
Deze week ontvangt u via uw afdeling (of heeft u inmiddels ontvangen) de uitnodiging, agenda en relevante stukken voor deze vergadering.
Alle ereleden, leden, bijzondere leden, jeugdleden en ouders van jeugdleden worden uitgenodigd om op deze vergadering te komen. Hoewel niet iedereen gerechtigd is om te stemmen tijdens deze vergadering kunnen de discussies die gevoerd worden en zienswijzen en invalshoeken die anderen dan de bestuursleden van de afdelingen en OMNI inbrengen aanleiding zijn om zaken met nieuwe ogen te bezien!
Graag verwelkomt het bestuur u op deze vergadering!
Ineke Stienstra. secretaris

Meisjes B Volleybal 2e van NL

Op 27 mei 2017 heeft het eerste meisjes team B (14-16 jaar) van volleybal de landelijke finale gespeeld tegen de 3 andere kampioenen van de regio’s. Zij hadden in de voorjaarscompetitie al geweldige resultaten neergezet; zo waren zij zonder een set te verliezen kampioen geworden in de hoogste klasse èn bekerwinnaar in hun regio West.

De 3 poulewedstrijden wonnen zij allemaal met 2-0, waren dus als eerste geëindigd (6 punten uit 3) en moesten de finale spelen tegen de nummer 2, Rivo Rijssen (3 uit 3); waar ze dus in de poule van hadden gewonnen.
De coach van deze tegenstander had een brede selectie tot zijn beschikking, waar hij goed gebruik van bleek te maken. In de basis stond een heel ander team dan in de poulewedstrijd; en door de slagkracht en reddende acties van deze meiden was Irene aanvankelijk wat overdonderd en ze verloren de eerste set ruim met 15-25. De eerste verloren set in een half jaar!
Maar ze kwamen terug, en hoe! De coach van Rivo probeerde met veel wissels het tij te keren, maar al snel werd duidelijke dat ook de meiden van Irene hun mannetje stonden: ze wonnen de 2e set met 25-13!
Er moest dus een beslissende 3e set gespeeld worden. Spannend! Jammer genoeg startte Irene met een paar ongelukkige acties en kon de opgelopen achterstand in de rest van de set niet meer goed gemaakt worden: verlies met 7-15!

Al met al, ondanks verlies van deze laatste wedstrijd van het seizoen, hebben ze dit jaar een prachtig resultaat neergezet: Kampioen van regio West, Bekerwinnaar regio West en en Tweede van Nederland! Met dank voor alle door de ouders geleverde inspanningen bij dit intensieve en lange seizoen: Gefeliciteerd meiden en coach Erna!

Rogier Hauer, erelid, overleden

Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat één van onze ereleden, Rogier Hauer, op 7 april j.l. op de leeftijd van 70 jaar is overleden. Hij was in het verleden lid van de afdeling badminton.

Graag wensen we zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

Voorzitter OMNI gezocht

Sinds de ALV van 29 okt 2014 is de functie van voorzitter van SV Irene vacant.
Lijkt het u wel wat of zou u meer over deze functie willen weten: maak het kenbaar bij uw afdelingsbestuur of bij het hoofdbestuur.
Ton en Ineke, resp. penningmeester en secretaris van de OMNI, hebben beiden al meerdere jaren ervaring in het HB. Zij willen u graag informeren en -bij blijvende interesse- inwerken in deze vaak uitdagende, maar vooral leuke en belangrijke functie voor onze vereniging.

Hieronder vindt u informatie over de inhoud van deze funktie.

Functieomschrijving voorzitter SV Irene

Algemeen
– vormt samen met penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur van OMNI-vereniging SV Irene
– zit (i.h.a.) de vergaderingen voor (DB, HB, ALV)
– is naar derden, tenzij anders afgesproken, woordvoerder voor SV Irene, m.n. bij OMNI-belangen
– bewaakt samen met HB de uitvoering van het opgestelde OMNI-beleid
– stelt samen met DB beleid voor komende jaren op; in overleg met HB
– is pro-actief met het reageren op en aankaarten van zaken die SV Irene aangaan

Functiewensen en -eisen
– is/stelt zich op de hoogte van de kenmerken van de verschillende afdelingen
– stimuleert en werkt samen
– houdt in kontakten met derden het belang van SV Irene in het oog
– bereidheid zeer regelmatig mailcontact te hebben
– legt makkelijk vereiste en wenselijke kontakten

Tijdsinvestering (bij benadering)
– ALV: 1x/jaar, HB 3-4x/jaar, DB: 8-9x/jaar, alle ’s avonds
– Voorbereidingstijd: ALV 4-8 uur (incl. opstellen beleid), HB vergaderingen 1 uur/vergadering, DB vergaderingen gering
– Vervolgacties vragen wisselend tijd, evt te verdelen over DB/HB leden
– Kontakten met derden: afhankelijk van taakverdeling (ca 8 uur/jaar)
– Mailcontacten (lezen, opstellen en verzenden) ca 2 uur/week