Rogier Hauer, erelid, overleden

Gisteren bereikte ons het droeve bericht dat één van onze ereleden, Rogier Hauer, op 7 april j.l. op de leeftijd van 70 jaar is overleden. Hij was in het verleden lid van de afdeling badminton.

Graag wensen we zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit verlies.

ALV 2017: woensdag 25 oktober 2017

De ALV 2016 heeft op 26 oktober plaatsgevonden, over het seizoen 2015-2016, welke in goede orde en harmonie is verlopen. Alle door het hoofdbestuur voorgestelde aanbevelingen zijn aangenomen. Jammer genoeg hadden zich geen kandidaten voor de functie van voorzitter of secretaris gemeld, dus ondergetekende zal voor de komende 3 jaar deze laatste functie blijven vervullen.
De datum voor de ALV van volgend jaar staat al vast: woensdag 25 oktober 2017! Zet hem vast in de agenda, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Ineke Stienstra, secretaris SV Irene

RABO actie 2016: 1028,89 bij elkaar gestemd!!

Dinsdagavond 25 oktober was de finale avond van de RABO Clubkascampagne.
Ondanks dat er meer deelnemende verenigingen waren die hetzelfde ter beschikking gestelde bedrag als vorig jaar konden verdelen (100.000 euro) is er door degenen die op SV Irene gestemd hebben méér dan vorige jaar opgehaald, namelijk 1028,89 euro!
Dank aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen, door te stemmen, te enthousiasmeren of anderszins!

Sportgala 2016: Titel voor team van Irene Beach!

Op vrijdag 29 januari 2016 is de 7e editie van het Sportgala de Bilt gehouden, waarbij in diverse categorieën sporters en sportploegen van het Jaar 2015 in onze gemeente worden gekozen.

In alle 3 de klassen waren Irene-leden genomineerd: in de klasse sporttalent de 11-jarige Puck’t Lam, tot de zomer lid van onze afdeling gymnastiek; maar tot die tijd klinkende resultaten behaald in diverse kampioenschappen. Zij traint inmiddels al 9 uur per week voor haar sport, en om haar talent verder te ontwikkelen is in de zomer samen met de trainers van de de afdeling gezocht naar een vereniging die dat beter kan ontwikkelen dan bij Irene mogelijk leek en traint ze inmiddels bij een Utrechtse vereniging.

Ze moest het opnemen tegen de 17-jarige zeiler Bart de Klaver (onder andere op de WK in zijn klasse Splash zilver behaald) en de 15 jarige shorttracker Bram Steenaart met zwaarbevochten internationale resultaten op diverse afstanden. Deze sporter kreeg de titel toegewezen.
Bij de sportploegen waren, naast Rianne van Straaten, volleybalster, maar genomineerd met haar tennisteam Meyenhagen D1, verder de hockeyploegen Voordaan H1 en SCHC D1 genomineerd. Voor de hockeydames werd het een prolongatie van hun titel van vorig jaar, mede doordat zij Europees kampioen waren geworden.

De laatste toe te bedelen titel jeugdsportploeg 2015 was voor de jury van het Sportgala een lastige opgave geweest doordat 2 van de 3 teams aanvankelijk in aanmerking leken te komen hiervoor. Hierbij streden 2 teams van Irene voor de eer: MA1 (districts- en bekerkampioen) welke vorig jaar de titel behaalde, beachteam Esmee Priem en Fuerra Everaert (als 15-jarigen Nederlands kampioen in de klasse <18), vorig jaar genomineerd, en MC1 van SCHC (landskampioen in hun klasse). Deze keer waren Esmee en Fuerra de gelukkigen! Al met al een feestelijke avond met -door nominaties en een titel- een stimulerende resultaat voor meerdere van onze afdelingen en leden! Gefeliciteerd allemaal!

Voorzitter OMNI gezocht

Sinds de ALV van 29 okt 2014 is de functie van voorzitter van SV Irene vacant.
Lijkt het u wel wat of zou u meer over deze functie willen weten: maak het kenbaar bij uw afdelingsbestuur of bij het hoofdbestuur.
Ton en Ineke, resp. penningmeester en secretaris van de OMNI, hebben beiden al meerdere jaren ervaring in het HB. Zij willen u graag informeren en -bij blijvende interesse- inwerken in deze vaak uitdagende, maar vooral leuke en belangrijke functie voor onze vereniging.

Hieronder vindt u informatie over de inhoud van deze funktie.

Functieomschrijving voorzitter SV Irene

Algemeen
– vormt samen met penningmeester en secretaris het dagelijks bestuur van OMNI-vereniging SV Irene
– zit (i.h.a.) de vergaderingen voor (DB, HB, ALV)
– is naar derden, tenzij anders afgesproken, woordvoerder voor SV Irene, m.n. bij OMNI-belangen
– bewaakt samen met HB de uitvoering van het opgestelde OMNI-beleid
– stelt samen met DB beleid voor komende jaren op; in overleg met HB
– is pro-actief met het reageren op en aankaarten van zaken die SV Irene aangaan

Functiewensen en -eisen
– is/stelt zich op de hoogte van de kenmerken van de verschillende afdelingen
– stimuleert en werkt samen
– houdt in kontakten met derden het belang van SV Irene in het oog
– bereidheid zeer regelmatig mailcontact te hebben
– legt makkelijk vereiste en wenselijke kontakten

Tijdsinvestering (bij benadering)
– ALV: 1x/jaar, HB 3-4x/jaar, DB: 8-9x/jaar, alle ’s avonds
– Voorbereidingstijd: ALV 4-8 uur (incl. opstellen beleid), HB vergaderingen 1 uur/vergadering, DB vergaderingen gering
– Vervolgacties vragen wisselend tijd, evt te verdelen over DB/HB leden
– Kontakten met derden: afhankelijk van taakverdeling (ca 8 uur/jaar)
– Mailcontacten (lezen, opstellen en verzenden) ca 2 uur/week