Bestuur

Bestuur

Het hoofdbestuur van SV Irene wordt gevormd door een dagelijks bestuur van 3 leden (voorzitter, secretaris en penningmeester) aangevuld met 2 bestuursleden van elke afdeling.
Het dagelijks bestuur vergadert ca 1x/maand, het hoofdbestuur ca 4x/jaar. Daarnaast is er in het najaar een Algemene Ledenvergadering. Indien aangewezen worden extra vergaderingen belegd.
Elke afdeling heeft zijn eigen bestuur met daarnaast diverse commissies en leden die de noodzakelijke bestuurlijke taken vervullen.

Het hoofdbestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

Voorzitter: Vacant
Secretaris: Ineke Stienstra
Penningmeester: Vacant

Ton Speekenbrink, tot 31 okt 2018 penningmeester vervult nog wel de taken van administrateur.