RABO-actie 2018: 80 stemmen, € 717,27 waard!

RABO-actie 2018: 80 stemmen, € 717,27 waard!

Op dinsdag 30 oktober is de uitslag van de RABO Clubkas Campagne bekend gemaakt.

Dit jaar was er  € 150.000,=  ter beschikking gesteld door de RABO Rijn- en Heuvelrug; wat uiteindelijk verdeeld werd, naar rato van het aantal ontvangen stemmen van leden van de RABO, onder 227 deelnemende organisaties.

3346 leden van de RABO RH hadden de moeite genomen om te stemmen, gezamenlijk hadden zij vijf maal zoveel,  dus 16.730 stemmen te verdelen. Eén stem werd hierdoor bijna € 8,97 waard!

SV Irene heeft dit jaar 80 stemmen gekregen, en daarom mogen we € 717,27 ontvangen van de RABO RH; waarvoor dank!

Elke afdeling ontvangt hiervan volgens de verdeelsleutel het toebehorende bedrag. Het doel waaraan dit besteed kan worden zijn activiteiten om jeugd te behouden en te werven!

RABO-actie 2018: 80 stemmen, € 717,27 waard!