Ria van Ingen geridderd!

Ria van Ingen geridderd!

Zaterdag 22 juni nam Ria van Ingen afscheid  als trainster van de afdeling gymnastiek.

Aan het eind van de dag van de Onderlinge Wedstrijden van dit seizoen, was er een feestelijke receptie waarop vele (oud-)collega’s en -leerlingen aanwezig waren.

Tijdens deze receptie was er een grote verrassing! Burgemeester Sjoerd Potters hield een toespraak, waarin hij onder andere benoemde dat Ria, in de ruim 50(!) jaar dat zij turntrainster bij Irene is geweest, meer dan 1000 kinderen de eerste beginselen van het turnen heeft bijgebracht. Ze heeft hen begeleid het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Hij benadrukte dat er niet veel trainers zouden zijn die daar tot na hun 75 e verjaardag mee door zijn gegaan, zoals Ria!

Als blijk van deze bijzondere inzet heeft hij, namens de Koning, haar de versierselen opgespeld die behoren bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

Als secretaris en namens het gehele bestuur van SV Irene feliciteer ik Ria van harte met dit bijzondere blijk van waardering voor haar inzet voor de afdeling gymnastiek in het bijzonder en voor de turnsport in het algemeen. En het houdt nog niet op, want Ria zal nog actief blijven als jurylid en haar 50 jaar lange ervaring met veel plezier en liefde delen met ons als vereniging en allen die daar hun voordeel mee kunnen doen!

Ria: je hebt het altijd min of meer als vanzelfsprekend beschouwd dat je gewoon doorging! Zo lang je er nog zoveel plezier in had, je lichaam het aankon en zoveel liefde voor “jouw kinderen” op strenge, maar rechtvaardige wijze aan ze mee kon geven. En je hebt gemerkt: dat wordt door iedereen om je heen en zelfs tot de Koning toe als heel bijzonder ervaren! Neem dat mee in deze volgende fase van je leven, waarin je zal moeten “afkicken” van je wekelijkse gang naar de sporthal, de lessen, de kinderen, het organiseren van en begeleiden bij de wedstrijden,¬† en nog zoveel meer. Ga genieten van de vrijheid die dat je kan geven en de mogelijkheden die nu makkelijker voor je open liggen in contacten met familie en vrienden en alles wat soms bleef liggen, omdat op vele momenten de sport riep! Tegelijkertijd weten we dat we je nog vaak zullen zien, in functie als jurylid, maar ook als betrokken verenigingsmens!

Bedankt voor alles!

Ineke Stienstra

 

 

Ria van Ingen geridderd!