Ton Speekenbrink erelid SV Irene.

Ton Speekenbrink erelid SV Irene.

Op de Algemene Ledenvergadering van de afdeling volleybal op 6 juni  2019 is Ton Speekenbrink, al langer Lid van Verdienste van deze afdeling, benoemd tot Erelid van onze vereniging. Dit wegens onder andere zijn jarenlange inzet voor de vereniging als penningmeester van de OMNI en het clubhuis. Momenteel is hij nog steeds administrateur van de vereniging.

Ton, ook zonder dat je er officieel nog voor verantwoordelijk bent wijs je ons nog steeds op zaken die aandacht behoeven, waarbij je praktische kennis van onze Statuten en Huishoudelijk Reglement èn je historische kennis van onze vereniging door de jaren heen (onder andere aangaande de samenwerking met gemeente en andere instanties) onze vereniging verder helpt, zeker ook nu weer in de fase van de transitie naar een andere bestuursvorm!

Ton: namens het gehele bestuur van SV Irene: van harte gefeliciteerd!

Ineke Stienstra, secretaris SV Irene

 

 

 

 

Ton Speekenbrink erelid SV Irene.