Vergaderdata

Vergaderdata

Planning vergaderingen bestuur OMNI.
DB = Dagelijks bestuur
HB = Hoofdbestuur

Deze vergaderingen vinden meestal in het clubhuis plaats, starttijd 20 uur.
Met name de DB vergaderingen kunnen onderhevig zijn aan verandering in datum, locatie en begintijd.
Mocht er de wens zijn een vergadering bij te wonen wordt verzocht tevoren contact op te nemen met de secretaris (Ineke Stienstra) van de OMNI.

2019

wo        8/5             HB      overleg bestuursvorm

ma      13/5             DB

wo       19/6            HB

ma       15/7            DB

ma         9/9           DB       o.a. voorbereiding ALV

wo       25/9            HB       voorbereiding ALV

ma       7/10            DB       laatste voorbereiding ALV

wo       30/10          ALV