Vergaderdata

Vergaderdata

Planning vergaderingen bestuur OMNI.
DB = Dagelijks bestuur
HB = Hoofdbestuur

Deze vergaderingen vinden meestal in het clubhuis plaats, starttijd 20 uur.

Mocht er de wens zijn een vergadering bij te wonen wordt verzocht tevoren contact op te nemen met de secretaris (Ineke Stienstra) van de OMNI.

2019

Momenteel worden door het HB vergaderingen gehouden als voorbereiding op de overgang naar een andere bestuursvorm. De datum wordt steeds bepaald aan de hand van de voortgang van dit proces.

Het streven is dit rond te hebben op de ALV van 30 oktober; zodat de leden hieraan hun goedkeuring kunnen verlenen

2019

wo       30/10          ALV